PRACOWNIA WNĘTRZ

Projekt wykonawczy

  • spotkanie wstępne 
  • sporządzenie rysunków inwentaryzacyjnych
  • wstępne koncepcje projektowe 
  • finalne rozplanowanie stref funkcjonalnych
  • wariantowe propozycje szczegółowych rozwiązań
  • sporządzenie dokumentacji technicznej
  • dobór kolorystyki
  • specyfikacje materiałowe
  • dobór elementów dekoracyjnych
  • nadzór autorski nad przebiegiem prac wykończeniowych

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości (rodzaje pomieszczeń, ilości m2)