PRACOWNIA WNĘTRZ

Projekt aranżacji wnętrz

  • spotkanie wstępne 
  • sporządzenie rysunków inwentaryzacyjnych
  • wstępne koncepcje projektowe 
  • rozplanowanie stref funkcjonalnych
  • wizualizacje wybranych pomieszczeń
  • wariantowe propozycje szczegółowych rozwiązań
  • dobór kolorystyki
  • dobór materiałów wykończeniowych
  • nadzór autorski nad przebiegiem prac wykończeniowych 
(spotkania osobiste, e-mail)

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości (rodzaje pomieszczeń, ilości m2)