PRACOWNIA WNĘTRZ

Projekt aranżacji on-line

 • zebranie potrzebnych danych i wymagań do projektu
 • konsultacje wstępnych koncepcji projektowych
 • rozplanowanie stref funkcjonalnych
 • wizualizacje wybranych pomieszczeń
 • propozycje doboru kolorystyki
 • propozycje doboru materiałów wykończeniowych
(cała komunikacja drogą mailową)
Projekt aranżacji wnętrz

 • spotkanie wstępne 
 • sporządzenie rysunków inwentaryzacyjnych
 • wstępne koncepcje projektowe 
 • rozplanowanie stref funkcjonalnych
 • wizualizacje wybranych pomieszczeń
 • wariantowe propozycje szczegółowych rozwiązań
 • dobór kolorystyki
 • dobór materiałów wykończeniowych
 • nadzór autorski nad przebiegiem prac wykończeniowych 
(spotkania osobiste, e-mail)